Spring/Fall 2014
22.1-2

The following is the Table of Contents from the Spring/Fall 2014 edition of Metamorphoses, Galician Poetry, guest edited by Marta Dahlgren.  The complete edition, including the original language versions for the poetry, is available only in print.  Marta Dahlgren An Introduction to Galician Poetry 14
  Poets Writing in Galego *Unless otherwise noted, all poems are translated by Carys Evans-Corrales.  
  lvaro Cunqueiro 1911.

Eu son Danae

I am Danae

36
  Luz Pozo Garza 1922.

A ave da luz

The Bird of Light

Translated by Alejandro E. Vásquez

Procurabas as sombras

You Sought the Shadows

Translated by Alejandro E. Vásquez

Lotus no corazón

Lotus in My Heart

Translated by Alejandro E. Vásquez

38

 

 

38

 

 

40

 

Manuel María 1929.

Ode a beleza da palabra

Ode to the Beauty of Words

Translated by Marta Dahlgren

42

  Xohana Torres 1931.

Eramos navegantes das Illas

We were Explorers...

Ofelia

Ophelia I

Translated by Celia de Fréine

Ophelia II

44

 

46

 

 

49

  Bernardino Graña 1932.

En Padrón os alumnos do Instituto

The Pupils at Padron High School

52
  Salvador García-Bodaño 1935.

Aquelas mañáns de música

Those mornings when there was music I

Translated by John Burns

Those mornings when there was music II

Translated by Marta Dahlgren and Carys Evans-Corrales

Metamorphose

Metamorphosis

54

 

 

57

 

58

  Xosé Luís Méndez Ferrín 1938.

Agora é o intre do regreso

Now is the Time to Return

60

 

  Marilar Aleixandre 1947.

Circe a Ulises

Circe to Ulysses

64
  Alfonso Pexegueiro 1948.

A Muller Das Garzas

The Heron Woman

Patria

Homeland

66

 

 

66

  Chus Pato 1955.

O único rito que coñezo

The Only Rite I Know

70
  Pilar Pallarés 1957.

No resplandor das horas

In the Splendour of the Hours

Translated by John Rutherford

I am the Seated Scribe

Falamos nunha lingua desvairada

We Speak in Incoherences

74

 

 

77

78

 
  Manuel Rivas 1957.

Suicidio campesino

Those Who Die on the Land

Translated by Marta Dahlgren

Auga na man

Water in His Hands

Translated by Marta Dahlgren

80

 

80

 

Miguel Anxo Fernán Vello 1958.

Paciencia

Patience

82

  Manuel Forcadela 1958.

L'eclair

L'eclair

Maestro

Maestro

84

 

84

  Lois Pereiro 1958.

Edinburgh, Edinburgh

Edinburg, Edinburg

Otro poema de amor

Another Love Poem

88

 

88

  Xela Arias 1962.

Monólogo adicto

Addicted Monologue

92
 

Ana Romaní 1962.

Camiñan descalzas

They Walk Barefoot

E se fago da varanda...

And if I Make of This Season...

96

 

96

  Fran Alfonso 1963.

Terrae

Terrae

100
 

Marta Dacosta 1966.

Houbo un medo azul

There Was a Blue Dread

Como Ofelia

Like Ophelia

102

 

102

 

Lupe Gómez 1972.

Monecas Nansi louras

Blonde Nancy Dolls

O amor

Love

Definición

Defenition

104

 

104

 

104

  Estibaliz Espinosa 1974.

Comería a túa alma

I Would Eat Your Soul

Sobrenatural

Supernatural

106

 

 

106

  Olgo Novo 1975.

Dolorido un campo de algodón ou tabaco

Pain-wracked a Field of Cotton or Tobacco

112
  María do Cebreiro 1976.

O que nós sentimos..

What We Feel...

116
  Emma Pedreira 1978.

Libro da selva. Conto da selva (versión 2.0.)

Jungle Book. Jungle Story

118
  María Lado 1979.

Laranxa mandarina

Mandarin Oranges

Paxaros e maceiras

Birds and Apple-Trees

Translated by Marta Dahlgren and Carys Evans-Corrales

122

 

122

  Mario Regueira 1979.

o silencio (Retardo)

Silence Deferred

126
  Xiana Arias 1983.

Repite

Repeat

128

Contributors